Bản tin VnTube tối 19-06-2017: Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 21