Bản tin VnTube tối 10-10-2018: Bkav công bố smartphone không “virus,’ màn hình tràn đáy