Ai chắp cánh cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thăng tiến 'thần tốc'?