50% tiến sĩ làm công chức: Chuyện lạ thường… chỉ có ở Việt Nam