Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chạy qua những tỉnh nào?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chạy qua những tỉnh nào?

Liên danh Tư vấn TEDI-TRICC-TEDIS đang nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự kiến trình Bộ Giao thông vào tháng 9 và trình Chính phủ vào cuối năm. Tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ được xây dựng mới, khổ đường 1435mm, đường đôi, có 23 ga, 5 khu depot bảo dưỡng, sửa chữa tàu. Chiều dài toàn tuyến khoảng 1.542 km, sẽ đi qua 20 tỉnh. 

 

Bình luận