Đường quan lộ 'trải thảm' của ông Trịnh Xuân Thanh

Đường quan lộ 'trải thảm' của ông Trịnh Xuân Thanh

Từ người làm ăn ở Đông Âu trở về, ông Thanh liên tục thay đổi chức vụ, được giao nhiều "ghế" tại Bộ Công Thương.

 

Bình luận