Dùng 157 ha sân golf mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thế nào?

Ông Phan Tương, nguyên Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất, và ông Lê Trọng Sành, nguyên trưởng phòng quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất, hiến kế sau thông tin nghiên cứu mở rộng sân bay.

Bình luận