Đưa “tiềm lực đất nước” vào đề thi Văn là tín hiệu tích cực

Đưa “tiềm lực đất nước” vào đề thi Văn là tín hiệu tích cực

Từ xưa đến nay, khi nói đề thi Văn là nhắc đến chuyện trăng, sao, mây, gió… Phân tích thơ toàn bàn về cái đẹp của thiên nhiên, tình nghĩa con người. Song, có thể thấy, đề thi Văn năm nay đã khác, có sự đổi mới, không đi theo lối mòn nữa mà đi vào thực tế đời sống, xã hội của đất nước. Mặc dù, có một số ý kiến cho rằng, việc đưa bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy vào đề thi Văn là đang gây khó cho thí sinh. Thế nhưng, nhiều người nói rằng, với dạng đề mở như vậy chính là ẩn ý của Bộ GD-ĐT, không chỉ khảo sát xem học sinh hiện nay có thái độ, quan điểm, nhìn nhận về những vấn đề nóng bỏng của đất nước mà nó còn khơi gợi cho giới trẻ có tình yêu quê hương.  

Bình luận