Dự thảo Luật An ninh mạng ưu tiên lợi ích toàn cục

Dự thảo Luật An ninh mạng ưu tiên lợi ích toàn cục

hiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan thẩm tra dự án Luật An ninh mạng thừa nhận "ảnh hưởng của Luật là có nhưng xét lợi ích toàn cục thì cần thiết

Bình luận