Du khách nước ngoài nói về việc đi chùa ở Việt Nam

Theo cảm nhận của du khách, việc đi lễ chùa ở Việt Nam mang lại cảm giác thanh tịnh, bình an và họ thích ngắm vẻ đẹp chốn tâm linh.

Bình luận