Dự án chống ngập 10.000 tỷ dùng thép Trung Quốc

Dự án chống ngập 10.000 tỷ dùng thép Trung Quốc

Liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa lập đoàn kiểm tra, đội Liên danh tư vấn giám sát hợp đồng phát hiện dự án này do Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu.

Bình luận