Đồng thuận việc cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Đồng thuận việc cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Cần sớm ban hành Luật An ninh mạng là ý kiến chung của nhiều cử tri, trong đó có đông đảo cư dân mạng những ngày qua khi dự thảo Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội 14 tiếp tục cho ý kiến trước khi thông qua.

Bình luận