Đồng chí CSGT giúp dân thay lốp về quê ăn tết

Đồng chí CSGT giúp dân thay lốp về quê ăn tết

Đồng chí CSGT giúp dân thay lốp về quê ăn tết.

Video tại km 64 cao tốc Đà Nẵng Quãng Ngãi.

Bình luận