Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

 Ngày 28-10-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Phó đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Kiểm toán Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung nêu trên, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, từ đó mới hành động đúng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước báo cáo kết quả, những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời báo cáo những việc làm chưa tốt, nguyên nhân, giải pháp khắc phục… Đối với Đoàn kiểm tra, cần thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, thủ tục; tránh hình thức, qua loa, đại khái và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tổ chức đảng...

Bình luận