Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017

Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 09/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị để nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. 

Bình luận