Đoàn đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp

Sáng 22/5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu đã đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận