Đoàn đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp

Đoàn đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp

Sáng 22/5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu đã đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận