Đinh La Thăng nói về câu chuyện làm trưởng thôn, về nhà ăn Tết

Đinh La Thăng nói về câu chuyện làm trưởng thôn, về nhà ăn Tết

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng nói về câu chuyện của một người nông dân muốn ông về làm trưởng thôn, ngày ngày làm ruộng, câu cá...

Bình luận