Đi kiểm tra vỉa hè, Chủ tịch quận 1 thăm hỏi người dân

Đi kiểm tra vỉa hè, Chủ tịch quận 1 thăm hỏi người dân

Trong lúc đi kiểm tra vỉa hè, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 ghé tiệm tạp hóa hỏi thăm tình hình buôn bán của người dân

Bình luận