Đi ghẹo gái gặp đúng chị cứng!

Các bạn nữ ra đường hay bị trêu có thể làm cách này, cho chừa hẳn đi!

Bình luận