Đề xuất 282 tỉ USD xây dựng tuyến metro Bến Thành-Tân Kiên

Đề xuất 282 tỉ USD xây dựng tuyến metro Bến Thành-Tân Kiên

UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét lựa chọn đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ dự án tuyến đường sắt đô thị metro số 3a Bến Thành - Tân Kiên

Bình luận