Đây là biểu tình ôn hòa, xin nhắc là ôn hòa ?

Đây là biểu tình ôn hòa, xin nhắc là ôn hòa ?

Đây là biểu tình ôn hòa, xin nhắc là ôn hòa ?
Còn ở xứ lạ là ăn combo kẹo đồng + bom cay + nước khoáng rồi :
Cứ vậy rồi đến khi công an phản dame lại ngồi đó mà huhu người dân trong tay không tấc sắt các thứ

Bình luận