Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

Mấy hôm nay, dư luận nói nhiều về bức tranh sơn mài “Đạo pháp và dân tộc” của doanh nhân Hà Huy Thanh tài trợ thực hiện, tặng cho Học viện Phật Giáo Việt Nam. Nhà báo Phan Đăng, nghệ sĩ Thành Lộc cùng các trang mang tên “Việt Tân”, “Việt Nam thời báo” cho rằng: Không thể đặt hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau vì “một bên khởi xướng theo đuổi triết lý buông bỏ, một bên lấy bạo lực cách mạng để giải phóng dân tộc” rồi “Chùa chính trị! Đâu được phép ngồi ngang chiếu”, “Lộng ác thành thiện”, “Cổ động Phật giáo để nịnh bợ Đảng Cộng sản”. Vậy nên hiểu thế nào?

Bình luận