Dàn Hoa hậu xúng xính váy áo, đọ sắc trong họp báo HHHV 2017

Dàn Hoa hậu xúng xính váy áo, đọ sắc trong họp báo HHHV 2017

Ngày 27/12, tại thành phố Hồ Chí minh, cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam vừa công bố những thông tin và điều lệ chính thức để chuẩn bị cho cuộc thi năm 2017.

Bình luận