Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết...

Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết...

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nói trước Quốc hội sáng nay về 6 điều bất an mà nhân dân luôn bức xúc như tham nhũng, lãng phí, thương mại hóa quan hệ xã hội, tài nguyên cạn kiệt...

Bình luận