Đắk Lắk: Nông dân hướng tới sản xuất cà phê sạch chất lượng

Đắk Lắk: Nông dân hướng tới sản xuất cà phê sạch chất lượng

Những năm gần đây với mục tiêu hướng đến sản xuất cà phê an toàn, chất lượng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu có ý tưởng liên kết với các doanh nghiệp tạo vùng nguyên liệu nhằm đưa ra thị trường nguồn cà phê nhân chất lượng cao và đạt chất lượng. 

Bình luận