Đại diện Facebook: Việt Nam có 50 bạn trẻ thu nhập 100.000 USD/tháng!

Đại diện Facebook: Việt Nam có 50 bạn trẻ thu nhập 100.000 USD/tháng!

Tại Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam, ông Huỳnh Kim Tước, Đại diện Facebook Việt Nam tại Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn, Việt Nam hiện có khoảng 50 bạn trẻ (từ 19 - 24 tuổi) đã trở thành triệu phú đô la nhờ kiếm tiền trên mạng. Có người tiết lộ, bình quân một tháng em nhận khoảng 100.000 USD (2,2 tỷ đồng).

Bình luận