Đặc điểm khiến tên lửa Triều Tiên bị nghi oan là đồ giả

Mũi tầng đẩy vểnh ngược là một trong những đặc điểm nổi bật của tên lửa S-200, nhưng lại khiến báo phương Tây kết luận đó là tên lửa giả. 

Bình luận