Đã Có Sản Phẩm Trí Tuệ Nhân Tạo “Made in Việt Nam”

 

Không thể tin được khi hệ thống máy tính có thể chơi cờ thắng con người, có thể tìm ra bệnh tật mà các bác sỹ không phát hiện ra thậm chí một chiếc xe tự động có thể cứu người gặp nạn trên đường cao tốc. Đây là một trong rất nhiều những sản phẩm của trí tuệ nhân tạo điều trước đây chỉ có trên những bộ phim khoa học viễn tưởng. Việt Nam dù mới chỉ đang mức khởi đầu của công cuộc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo nhưng đã có những sản phẩm được sử dụng.

Bình luận