CSGT TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ đội tuyển Việt Nam

CSGT TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ đội tuyển Việt Nam

 “CSGT TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ đội tuyển Việt Nam và việc cổ vũ phải  an toàn”.

Bình luận