Có phải Ông Trump đang rục rịch xoay trục?

Có phải Ông Trump đang rục rịch xoay trục?

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Barack Obama đã muốn có một chiến lược riêng cho một  khu vực chiếm tới 61% kim ngạch xuất khẩu của mình, vô số căn cứ quân sự cùng nhiều đồng minh và "bán đồng minh" nhưng lại đang nổi lên một ông lớn Trung Quốc rất có khả năng lấn át vai trò của Mỹ.
Thế là kế hoạch xoay trục được đặt ra. Ngoại trưởng Hillary có lẽ là người nổ phát súng đầu tiên. Tháng 11/2009, bà bày tỏ về một vùng châu Á – Thái Bình Dương rất quan trọng mà lâu nay Mỹ đã không đầu tư xứng đáng cả tâm lẫn lực. Sau đó một năm, Tổng thống Obama tuyên bố về một chiến lược tái cân bằng, cũng được gọi là xoay trục qua châu Á – Thái Bình Dương. Xoay trục có mục đích kinh tế, thương mại nhưng ông Obama cũng nói thẳng mục đích quân sự đứng ở hàng đầu.

Bình luận