CNN : Xe cảnh sát bị xe Container đè bẹp mà không ai bị thương

CNN : Xe cảnh sát bị xe Container đè bẹp mà không ai bị thương trong khi chạy một cơm bão 

Bình luận