Clip Phụ xe chửi bới, ném giỏ xách du khách nước ngoài

Clip Phụ xe chửi bới, ném giỏ xách du khách nước ngoài

Một nhân viên nhà xe V.N. đã ném giỏ xách, chửi bới, đuổi và đe dọa hành hung khách nước ngoài tại Nha Trang. Nhà xe chưa trả lời với lý do... quản lý đi vắng.

Bình luận