Chuyển Giá Là Gì ?

Chuyển Giá Là Gì ?

Bạn từng nghe đến chuyện tập đoàn C hay M nào đó chuyển giá? Vậy bạn hiểu thế nào là chuyển giá?

 

Chuyển giá ( tiếng anh là Transfer Pricing) là một thuật ngữ chuyên môn của ngành tài chính thế giới, người ta vẫn tranh cãi vấn đề sử dụng sao cho đúng thuật ngữ Chuyển giá.

Chuyển giá có thể được hiểu là 1 thủ thuật của công ty mẹ ở nước ngoài. Công ty mẹ này sẽ thành lập một công ty con ở nước khác.

Việc chuyển giá được thực hiện qua hoạt động giao dịch liên kết, điển hình như nâng vốn góp của công ty con, bằng việc kê khai nâng giá trị máy móc, thiết bị công nghệ, bản quyền lên giá cao ngất ngưởng để tăng chi phí. Các công ty con sau khi sản xuất ra sản phẩm lại bán với giá thấp ra thị trường để cạnh tranh hoặc xuất ngược về công ty mẹ. Kết quả là công ty con sẽ bị lỗ ­­dẫn đến không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Còn công ty mẹ thì mua được hàng giá rẻ và bán với giá bằng giá thị trường nước ngoài.

Bình luận