Chuyển động 24h tối - 28/01/2017 - Tết của cá trí thức trẻ Việt Nam tại Anh.

Chuyển động 24h tối - 28/01/2017 - Tết của cá trí thức trẻ Việt Nam tại Anh.

Chuyển động 24h tối ngày 28/01 với nội dung đáng chú ý: Hà Nội nhiều người không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ; Năm gà ghé thăm làng Chổi; Tết của cá trí thức trẻ Việt Nam tại Anh.

 

Bình luận