"Chùa lớn trước cơn bão truyền thông" - TT. Thích Nhật Từ trả lời báo Pháp Luật

"Chùa lớn trước cơn bão truyền thông" - TT. Thích Nhật Từ trả lời báo Pháp Luật

CHÙA LỚN TRƯỚC CƠN BÃO TRUYỂN THÔNG

"VÌ SAO VIỆT NAM CẦN CÓ NHỮNG NGÔI CHÙA LỚN NHƯ CHÙA BÁI ĐÍNH Ở NINH BÌNH VÀ CHÙA TAM CHÚC Ở HÀ NAM"- TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của phóng viên Ngọc Mai, báo Pháp Luật.

Bình luận