Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết về Tổng Bí thư Trường Chinh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết về Tổng Bí thư Trường Chinh

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 – 09/2/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề: Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của cách mạng Việt Nam.

 

 Qua bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã điểm lại những dấu ấn của Tổng Bí thư Trường Chinh trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của nhân dân ta. Chủ tịch nước khẳng định trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã nêu tấm gương sáng về lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, kính trọng.

 

Đồng chí là một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước về tính nghiêm túc, thái độ tôn trọng nguyên tắc làm việc, chu đáo, cẩn thận đến từng chi tiết; đặc biệt để lại dấu son chói lọi về thái độ tự phê bình và phê bình.

 

Thời kỳ trước đổi mới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội diễn ra ngày càng trầm trọng, sản xuất trì trệ, lạm phát phi mã, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lãnh đạo kiên trì khảo nghiệm thực tiễn, chỉ đạo từng bước thực hiện đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, đặt nền móng cho việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa V), trên cơ sở phân tích, làm rõ những sai lầm, khuyết điểm trong việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, đồng chí Trường Chinh đã rút ra kết luận: “Chúng ta phải triệt để xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Song về sách lược, trong mỗi bước đi cần có tính toán, cân nhắc thận trọng”.

 

Cũng trong bài viết, Chủ tịch nước khẳng định Đại hội lần thứ 6 của Đảng có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mang tính đột phá chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao, trong đó đồng chí Trường Chinh với trọng trách Tổng Bí thư, là kiến trúc sư của sự nghiệp đổi mới, đã có những đóng góp to lớn trong việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thành công Đại hội. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đồng chí với cách mạng Việt Nam.

 

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bình luận