Chống tham nhũng: không cần ‘binh hùng tướng mạnh’, hãy vào cuộc như báo chí

Chống tham nhũng: không cần ‘binh hùng tướng mạnh’, hãy vào cuộc như báo chí

“Chúng ta đi thanh tra kiểm tra ở đâu cũng quân hùng tướng mạnh, có ô tô, còi hú nhưng có hiệu quả bằng một bài báo, một phóng viên không? Ta phải so sánh như thế về tính hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng”.

Bình luận