Chính quyền Ninh Lộc ở đâu mà để dân ngồi đếm xe như Chí Phèo qua trạm BOT?

Chính quyền Ninh Lộc ở đâu mà để dân ngồi đếm xe như Chí Phèo qua trạm BOT?

Mạng xã hội hiện đang lan tỏa rất mạnh thông tin một nhóm người ngồi đếm xe ở trạm BOT Ninh Lộc Khánh Hòa. Rất nhiều ý kiến ủng hộ hành vi này, tuy nhiên bản thân tôi lại phải chua chát thốt lên rằng chính quyền Ninh Lộc ăn lương nhà nước làm gì mà để giờ dân phải “như Chí Phèo” ra ngồi đếm xe thủ công như vậy?

Bình luận