Chỉ có thể là Tổng thống Nga Putin!

Chỉ có thể là Tổng thống Nga Putin!

  Tổng thống Nga Putin được che ô trao huy chương World Cup, trong khi tổng thống Pháp và Croatia dầm mưa ướt sũng

Bình luận