Cảnh sát biển Việt Nam thiết lập đường dây nóng với 7 quốc gia trong khu vực

Cảnh sát biển Việt Nam thiết lập đường dây nóng với 7 quốc gia trong khu vực

Bình luận