Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng để hoàn thiện cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng. Trên đây là ý kiến của nhiều đại biểu khi thảo luận về dự án Luật An ninh mạng tại nghị trường Quốc hội trong phiên họp sáng nay (23/11).

Bình luận