CẨN THẬN VỚI ỨNG DỤNG PITU ĐANG 'HOT' CỦA TRUNG QUỐC THU THẬP THÔNG TIN LẠ TỪ ĐIỆN THOẠI

CẨN THẬN VỚI ỨNG DỤNG PITU ĐANG 'HOT' CỦA TRUNG QUỐC THU THẬP THÔNG TIN LẠ TỪ ĐIỆN THOẠI

Phần mềm Pitu giúp người dùng hóa thân thành các nhân vật trong Tam Quốc nhưng lại thu thập rất nhiều thông tin không liên quan như vị trí, lịch sử dùng ứng dụng. 

Bình luận