Cận cảnh cá sấu tham lam nuốt chửng con rùa bị nghẹn chết lăn quay

Cận cảnh cá sấu tham lam nuốt chửng con rùa bị nghẹn chết lăn quay

 

Xem video này mới biết rùa là loài vật chỉ có con người mới ăn thịt được thôi 

 

Bình luận