Cán bộ đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo cũng phải xử lý

Cán bộ đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo cũng phải xử lý

Sáng 8/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Góp ý vào dự luật này, ĐBQH Đào Thanh Hải nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật tố cáo trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Tuy vậy, một số điều quy định trong dự luật này cần được điều chỉnh hoặc quy định cụ thể hơn để đảm bảo tính khả thi.

Bình luận