Cái bắt tay thân mật giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ở Hà Nộit

Cái bắt tay thân mật giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ở Hà Nộit

Gặp nhau lần đầu tiên sau 8 tháng, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cùng bắt tay thân mật, trao đổi những câu nói thiện chí.

 

Bình luận