Các hậu vệ U22 Việt Nam để lọt tiền vệ mang áo số 18 của Thái Lan rảnh chân dứt điểm trong vùng cấm.

Các hậu vệ U22 Việt Nam để lọt tiền vệ mang áo số 18 của Thái Lan rảnh chân dứt điểm trong vùng cấm.

Các hậu vệ U22 Việt Nam để lọt Worachit, tạo điều kiện để tiền vệ mang áo số 18 của Thái Lan rảnh chân dứt điểm trong vùng cấm. Tuy nhiên, pha sút bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Minh Long.

Bình luận