Các đại sứ trải nghiệm văn hóa mùng 1 Tết

 Hôm nay (28/1), Đại sứ Phạm Sanh Châu đã dành trọn ngày mùng 1 Tết để đưa một số đại sứ các nước bạn tại Việt Nam cùng gia đình đi thưởng ngoạn Tết. 

Bình luận