"Cả họ làm quan" ở Hải Dương: Ngẫu nhiên bổ nhiệm toàn người thân (!?)

"Cả họ làm quan" ở Hải Dương: Ngẫu nhiên bổ nhiệm toàn người thân (!?)

 PV Dân trí đặt câu hỏi: Tại sao các vị trí quan trọng trong huyện đều "loanh quanh" rơi vào người nhà của Bí thư và Phó Bí thư huyện? Phó ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành (Hải Dương) trả lời: Việc bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định, còn rơi vào hai gia đình này là do... ngẫu nhiên trùng hợp (!?).

Bình luận