BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai là người chịu nhiều thiệt thòi nhất ?

BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai là người chịu nhiều thiệt thòi nhất ?

Chính những người dân nghèo chứ không phải ai khác là đối tượng đang phải chịu nhiều thiệt thòi nhất do các dự án BOT mọc lên nhiều như “nấm sau mưa”.

 

Bình luận