"Bông hồng" trong lòng địch

"Bông hồng" trong lòng địch

Nếu có người nào đó hỏi rằng: Người phụ nữ đẹp nhất là khi nào? Tôi sẽ không chần chừ mà nói rằng: "Họ đẹp nhất là khi được sống hết mình với lý tưởng, với mơ ước của bản thân mình".

Bình luận